Publisert

Hvordan bytte LED møbelspot

Etter over 30 000 timers brukstid vil det være behov for å bytte ut LED spot dersom den lyser svakt eller enkelte lysdioder har slukket. For lyssystem med 350mA driversystem kan en “utbrent” spot føre til at alle lampene i kretsen slukker da disse lampene er seriekoblet på driver. Man kan finne ut av dette ved å kryssbytte lamper på driver, men vi anbefaler at alle lamper skiftes samtidig dersom de er gamle.

Loevschall UNI-LED FLEX Led 350mA Møbelspot og ID-LED 350mA Møbelspot erstattes med ID-LED 350mA Møbelspot (Sjekk om Driver er merket 350mA eller 12V)
Loevschall ID-LED 12V Møbelspot erstattes med ID-LED 12V Møbelspot (Sjekk om Driver er merket 350mA eller 12V)

Det er en enkel “gjør det selv” jobb å bytte LED spot. Se lenke til veiledning under.
Utskiftning av UNI-LED FLEX og ID-LED

Hele lampen må byttes når UNI-LED Flex og ID-Led skal erstattes. Se lenke under for bestilling av erstatning:

ID-LED 350mA Møbelspot

ID-LED 12V Møbelspot